Category: Thai

ขอบคุณ Pattaya Expat Club สำหรับการต้อนรับเรา สำหรับการประชุมที่สำคัญ เรื่อง การทำงานของมูลนิธิเทคแคร์คิดส์ในช่วงเวลาโควิด