Category: Thai

ขอบพระคุณมากคะ คุณศรีสวัส,คุณสุรโชค,คุณอัญชลี,คุณเกสรี,เบญจวรรณ และคุณสากลสำหรับสิ่งของที่ส่งมาให้เรานะคะ