บริจาคเพื่อรำลึกถึงคนที่จากไป

เปลี่ยนการรำลึกถึงคนที่คุณรักจากเดิมให้เป็นความทรงจำที่สุดแสนจะพิเศษ

นอกจากได้รำลึกถึงคนที่คุณรักแล้ว คุณยังได้ทำให้เด็กๆได้รับความรัก ได้รับการการปกป้องคุ้มครองและได้มีชีวิตใหม่

ชื่อของคนที่คุณรักจะถูกจารึกไว้บนกำแพงสถานสงเคราะห์แห่งใหม่ของเรา

BANK TRANSFER THAILAND

Kasikorn Bank Public Co. Ltd (Tailandia) – Swift: KASITHBK Central Festival Pattaya Pattaya Beach Branch – A/C Name: Take Care Kids Thailand Foundation – A/C No.: 584-2-05272-8

Give with Paypal