งานของเรา

* สถานสงเคราะห์

สำหรับโครงการนี้เรามุ้งเน้นไปที่เด็กๆ (บางกรณีรวมถึงมาเลี้ยงเดี่ยว) ที่ได้รับผลกระทบจากการทารุณรรมการละเลยทอดทิ้งเด็ก การใช้ความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ และการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ เด็กหลายคนที่เข้ามายังสถานสงเคราะห์ของเรา ส่วนใหญ่จะได้รับการร้องขอความช่วยเหลือมาจากหน่วยงานราชการ ตำรวจ รวมทั้งมูลนิธิอื่นๆ และบางครั้งเราได้ให้ความช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยวกับลูกๆ ของพวกเขาห้ได้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย เด็กและแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เข้ามายังสถานสงเคราะห์จะได้รับการดูแลขึ้นพื้นฐานเป็นอันดับแรก และเด็กจะต้องได้รับการศึกษา ถึงแม้ว่าจะมีความลำบากและความยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสำคัญต่างๆ เป้าหมายของเราก็คือเด็กทุกคนจะต้องได้รับการศึกษา

แม่เลี้ยงเดี่ยวที่เข้ามาพักในสถานสงเคราะห์ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นเท่านั้น (ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป) ซึ่งเราจะช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ กู้คืนความมั่นใจให้แข็งแรงพอที่จะดูแลลูกของเขาและยืนอยู่ในสังคมปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

* การสนับสนุนแม่เลี้ยงเดี่ยวที่พร้อมออกจากศูนย์พักพิง

เทคแคร์คิดส์ ให้การสนับสนุนแม่เลี้ยงเดี่ยวกับลูกหลังจากที่เขาออกจากศุนย์พักพิงของเราไปแล้ว ยังคงมีบางคนอาศัยอยู่ในพัทยารวมถึงบริเวณใกล้เคียง (แม่เลี้ยงเดี่ยวบางคนมีอายุแค่ 16 ปีเท่านั้น) ในขณะที่พวกเขาเหล่านั้นยากจน ถ้าพวกเขาไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ อาจจบ