เราเป็นมูลนิธิที่ชื่อว่า “เทคแคร์คิดส์ ประเทศไทย” จุดมุ่งหมายของเราคือ ปกป้องและคุ้มครองความปลอดภัยแก่เด็กๆ รวมถึงแม่เลี้ยงเดี่ยวกับลูกของเขา ให้พ้นจากการถูกกระทำจากการใช้ความรุนแรง และการถูกล่วงละเมิดในรูปแบบต่างๆ ช่วยให้พวกเขาได้สร้างชีวิตใหม่เพื่ออนาคตดีกว่า เทคแคร์คิดส์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ..2549 และได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ในปี พ.. 2553 ในฐานะองค์กรการกุศลที่ใม่มุ่งหวังผลกำไร เปิดเป็นศูนย์พักพิงในปี พ..2556 และในเดือนกุมภาพันธ์ปี พ.. 2561 เราได้ดำเนินการจัดตั้งเป็น “สถานสงเคราะห์” ภายใต้การกำกับดูแลของ เทคแคร์คิดส์ ประเทศไทย