คิดว่าใตรหลายๆคนคงฝันที่จะมีที่ดินและสร้างบ้านเป็นของตัวเอง และนั้นก็เป็นฝันของมูลนิธิเทคแคร์คิดส์เช่นกัน กว่า 10 ปีที่ผ่านมาเราเช่าที่เขามาโดยตลอดและภายในปี 2023 เราหวังว่าจะมีบ้านเป็นของตัวเอง โดยเราให้ชื่อโครงการนี้ว่า ” A House Forever  ” โดยจะแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือการซื้อที่ดิน 1 ไร่ และส่วนที่ 2 คือการสร้างบ้าน 2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 600ตารางเมตร จริงๆแล้วต้องการเพิ่มพื้นที่อยู่อาศัยเป็น 2 เท่าคือจากการที่สามารถรับเด็กๆได้แค่ 15 คนจะเพิ่มขึ้นเป็น 30 คน การดำเนินการสร้างทุกอย่างจะทำตามระเบียบและข้อปฏิบัติที่ออกโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ราคาโดยรวมของโครงการจะอยู่ที่  13,000,000 บาท   โดยจะแบ่งเป็นค่าซื้อที่ดิน 4,000,000 บาท   และค่าก่อสร้างบ้าน 9,000,000 บาท

การลงทุนที่ยิ่งใหญ่คือ การลงทุนในรัก

อยากให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักว่าโครงการที่ยอดเยี่ยมนี้จะทำให้เรามีโอกาสช่วยเหลือเด็กๆอีกหลายชีวิดให้ได้รับการปกป้อง คุ้มครอง ดูแลและได้มีที่อยู่ที่ปลอดภัย และทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้ก็ด้วยความช่วยเหลือจากทุกท่าน ถ้าท่านได้ตัดสินใจที่จะร่วมผจนภัยอันน่าอัศจรรย์นี้ไปพร้อมกับเรา กรุณาเขียนชื่อ นามสกุลและที่อยู่ของท่านในช่องหมายเหตุ ว่าบริจาคให้กับโครงการ “A House Forever”และเราจะเขียนชื่อของท่านลงบนกำแพงบ้านใหม่ของเราเพื่อที่จะระลึกถึงความกรุณาของท่านตลอดไป

และเช่นเคย ถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันเราจะทำมันให้สำเร็จ

ขอบคุณมากๆครับ

เจอเก้น ลูซาวาดิ

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ประธานและผู้จัดการโครงการ

การให้ความช่วยเหลือมูลนิธิ

การโอนผ่านธนาคารไทย

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) รหัสธนาคาร KASITHBK สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช ชื่อบัญชี มูลนิธิเทคแคร์คิดส์ (ประเทศไทย) เลขที่บัญชี 584-2-05272-8