Category: Thai

มูลนิธิเทคแคร์คิดส์ ได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาภายใต้โครงการ “ใต้หลังคา” ให้แก่เด็กๆในชุมชนห่างไกลในอำเภอปาย ณ ตอนนี้ เราได้บริจาคคอมพิวเตอร์มือสอง ข้าวของเสื้อผ้า และในเร็วๆนี้เราจะจัดหาเสื้อผ้ากันหนาวมือสองสำหรับช่วงหน้าหนาวให้อีกด้วย