Category: Senza categoria

ขอขอบพระคุณ บริษัท ซูพีเรีย ควอลิตี้ ฟู๊ด จำกัด สำหรับการบริจาคเนื้อวัวมามอบให้กับทางมูลนิธิฯ ของเรามากค่ะ อีกส่วนหนึ่งเราแบ่งปันให้กับครอบครัวที่ทางมูลนิธิฯให้การช่วยเหลืออยู่