Category: Thai

ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการปัจฉิมนิเทศ หรือจบการศึกษา และเป็นวันจบการศึกษาของเด็ก 2 คนที่เคยอยู่ที่เทคแคร์คิดส์ เอิญและทู