Category: Thai

วันนี้เรานำตู้เย็น เตียง เครื่องปั่นอาหาร รวมทั้งของใช้ที่จำเป็นไปให้กับฟีฟ่า เพื่อช่วยให้ยายสะดวกในการดูแลฟี่ฟ่าต่อไป