Category: Thai

วันนี้ เทคแคร์คิดส์ เข้ารับ รางวัลองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562