ขอบคุณคุณ Carol Coleman ที่บริจาคเตียงนอนพยาบาลพร้อมกับหมอน ผ้าขนหนูและผ้าคลุม