ขอบคุณคุณ Maggy และคุณ Nicky ที่สอนการเรียนปีนเขาให้กับเด็กๆค่ะ