ขอบคุณคุณ Maggy, Nikki and Carl สำหรับวันที่แสนพิเศษที่ The Loft ค่ะ มีความสุขมากๆค่ะ