ขอบคุณมูลนิธิ Give Love Give Smile สำหรับชุดนักเรียนใหม่ให้กับเด็กในสถานสงเคราะห์เราค่ะ