ขอบคุณ Pattaya Sport Club ที่ชวนเด็กๆเข้าร่วมงานกีฬาประจำปีของโรงเรียนรักบี้นานาชาติ