เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าพบท่านเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ท่านราชทูต Paolo Dionisi และ ท่านกงสุล Andrea Conte ณ สถานทูตอิตาลีในกรุงเทพ