ขอคุณ Laura, Cristina, Carla และ Laura ที่พาเด็กๆไปเที่ยวทะเล