เราเป็นมูลนิธิอาสาสมัครที่เรียกว่า

“Take Care Kids Odv และมูลนิธิประเทศไทย”

ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องเด็ก และในบางกรณี คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกจากความรุนแรงและการทารุณกรรมรุนแรงในรูปแบบต่างๆ และเพื่อช่วยให้พวกเขาสร้างชีวิตใหม่และอนาคตใหม่

ก่อตั้งขึ้นที่อิตาลีแต่เปิดดำเนินการในประเทศไทยในเมืองพัทยา ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 และได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากกระทรวงสวัสดิการสังคมแห่งประเทศไทยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553 ในฐานะองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งดำเนินงานตั้งแต่ต้นปี 2561 ในชื่อบ้านอุปถัมภ์​