ขอบคุณครอบครัว Harries ที่ทำให้เรามีวันดีๆที่ระยอง มีอาหารกลางวันที่ดีและได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและทานไอศกรีมที่ทะเล