ขอบคุณสมาชิก Destination Kids ทุกท่านที่กรุณามาเยี่ยมชมการก่อสร้างมูลนิธิใหม่ของเราครับ