ขอบคุณ Balmoral Lodge 7118 EC สำหรับยอดบริจาค 4.500 เผื่อสมทบทุนสร้างบ้านใหม่เราครับ