ขอบคุณ Shirley บริจาคข้าวสาร 10 แพ็ค 50 กิโลกรัม, และกระทะ 2 ชิ้น