อัปเดต!!! ขอบคุณ Monica, Valentina and Maurizio ที่กรุณาช่วยสมทบทุนในการสร้างบ้านใหม่ของเรา ณ ปัจจุบัน เหลืออีก 830.000 บาท เพื่อที่จะสร้างบ้านร่วมถึงตกแต่งให้แล้วเสร็จ กรุณาช่วยกันแชร์และช่วยกันร่วมสมทบทุนไปด้วยกันครับ ขอบคุณครับ