อัปเดต!!! ขอบคุณ Marco และ Jira, Valentina, Claudia, Riviera Ocean Drive, VWF Post 9876 Pattaya, VWF Post Bang Chang-Uthapao และ Angelo Picciotto-Orphanhouse ที่กรุณาช่วยสมทบทุนในการสร้างบ้านใหม่ของเรา ณ ปัจจุบัน เหลืออีก 940.000 บาท เพื่อที่จะสร้างบ้านร่วมถึงตกแต่งให้แล้วเสร็จ กรุณาช่วยกันแชร์และช่วยกันร่วมสมทบทุนไปด้วยกันครับ ขอบคุณครับ