อัพเดทล่าสุด!!! ขอบคุณ Daniel Ashley Claydon, Rainer Heinzman และ British Chambers of Commerce ที่ร่วมบริจาคในการดำเนนการส้างบ้านใหม่ของเรา ทำให้ ณ ขณะนี้ยอดที่ยังขาดในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จอยู่ที่ 676,000 บาทครับ ช่วยกันบริจาคและแชร์ต่อได้นะครับ