การบริจาคที่ยอดเยี่ยมจากมูลนิธิ Child Care ประเทศไทย เพื่อน norvegia-thai ของเรา ขอบคุณคุณ Yanni ขอบคุณประเทศนอร์เวย์ค่ะ