การบริจาคที่สวยงามจากโรงเรียน Ruby School ผลจากการระดมทุนระหว่างงานตลาดนัดคริสต์มาส ขอบคุณท่านที่ร่วมงานทุกท่านจากใจจริง