ขอขอบคุณอาจารย์ใหญ่ Mr.s Amos Turner Wardell และคุณครูของโรงเรียน Regent International School ทุกท่านที่เข้าร่วมงาน Mic Night ซึ่งระดมเงินได้ 21,000 บาท ค่ะ