ขอบคุณคุณกมลวรรณ ที่บริจาคเงินเป็นจำนวน 10,000 บาทและโดนัทให้กับเด็กๆค่ะ