ขอบคุณคุณ Amara จาก Amara Sport Club และคุณ Elena ที่มาเยี่ยมเราค่ะ