ขอบคุณคุณ Andrea คุณ Valentina คุณSebastiano และคุณCathrin ที่มาเยี่ยมพวกเราค่ะ