ขอบคุณคุณ Bonsai Suree และคุณ Noi Thanaporn สำหรับการบริจาคค่ะ