ขอบคุณคุณ Claudia Romei และพนักงานบัญชีของ Quick Pack Pacific สำหรับการบริจาค 4000 บาทค่ะ