ขอบคุณคุณ Claudia ที่บริจาคผ้าปูที่นอนและผ้าเช็ดตัวให้กับเด็กในสถานสงเคราะห์ของเราค่ะ