ขอบคุณคุณ Elena Del Fabbro (BimBi Italiani) และครอบครัวที่มาเยี่ยมเราค่ะ