ขอบคุณคุณ Gary และ คุณฟ้า ที่มาเยี่ยมและบริจาคให้กับเด็กๆเราค่ะ