ขอบคุณคุณ Guido ที่ต้อนรับและดูแลเราเรื่องอาหารกลางวันที่ Gian’s Italian Restaurant