ขอบคุณคุณ Klaus, Thomas, Jam และคุณ Soi มากๆ สำหรับรถมอเตอร์ไซต์มือ 2 คันนี้ค่ะ