ขอบคุณคุณ Maggie และคุณ Claudia สำหรับการบริจาคที่สวยงามและเป็นประโยชน์นี้ค่ะ