ขอบคุณคุณ Nora Cristofer และคุณ Sciaba ที่มาเยี่ยมเราค่ะ