ขอบคุณคุณ Rodney Charman สำหรับของบริจาคที่น่าอร่อยนี้มากๆค่ะ