ขอบคุณคุณ Tony West และคุณ Paul Hill สำหรับของขวัญสุดพิเศษชิ้นนี้ค่ะ