ขอบคุณผู้บริจาคไม่ประสงค์ออกนามที่บริจาคไก่และหมูเพื่อทำอาหารให้กับเด็กๆของเราค่ะ