ขอบคุณมูลนิธิ Give Love Give Smile สำหรับการบริจาคครั้งนี้ค่ะ