ขอบคุณมูลนิธิ Give Love Give Smile อีกครั้งครับ สำหรับของบริจาค