นางสาวศศิภา มารดาเลี้ยงเดี่ยว มีบุตรสาว 1 คน ชื่อน้องวริศรา อายุ 11 เดือน มูลนิธิฯ ช่วยเหลือนมผงและผ้าอ้อมสำเร็จรูปทุกเดือนจนกว่าเด็กจะอายุ 2 ขวบ