นางสสวดลพร มีบุตร 4 คน เด็กชาย 3 คน ชื่อน้องกอล์ฟ 8 ขวบ, น้องหยก 7 ขวบ, น้องหนึ่ง 1 ขวบ 10 เดือน และเด็กหญิงชื่อน้องเมษา 3 ขวบ มูลนิธิฯ ช่วยเหลือนมผงและผ้าอ้อมสำเร็จรูปทุกๆเดือนทุกเดือนจนกว่าเด็กจะอายุ 2 ขวบ