ขอบคุณมูลนิธิ Give love Give Smile สำหรับการบริจาคนี้อีกครั้งค่ะ