ขอบคุณเป็นอย่างสูงแก่เพื่อนของเราจาก Chicago, Al, Shy, Eminem, Reggie, Gc3, John, Pat, Dc and Lennie ที่กรุณาบริจาคอาหารและข้าวของเครื่องใช้จำเป็นให้กับเราครับ.